köpa aktier utlandsboende

Hur köper man aktier om man inte är skriven i Sverige?

Är du utlandsboende och funderar över hur man köper aktier om man inte är skriven i Sverige? Nedan finner du en bra guide till allt du behöver ha koll på.

Handel med aktier och fonder har tack vare digitaliseringens framfart och användarvänliga nätmäklare som Avanza och Nordnet aldrig varit enklare än vad det är idag.

Börsen är mer tillgänglig för fler, det är enkelt att registrera sig och det går snabbt att komma igång och köpa aktier. För den som är utlandsboende svensk kan det däremot vara lite krångligare.

Givetvis kan även den som är svensk medborgare men bosatt utomlands handla med aktier och andra värdepapper hos svenska nätmäklare och banker, men möjligheterna är något mer begränsade.

Låt oss kika på vad som gäller och vad man bör känna till.

Boende inom respektive utanför EU/EES

Villkor och möjligheter för sparande i en svensk bank eller hos en svensk nätmäklare ser olika ut för de som är bosatta inom EU/EES respektive de som bor utanför EU/EES.

Hos Avanza får du som svensk medborgare behålla dina befintliga konton om du flyttar utomlands – oavsett om det är inom EU eller utanför. Enda undantaget är om du flyttar till USA.

Ska du flytta till USA och har ett sparande på ett depåkonto och/eller ett ISK hos Avanza kommer du behöva avsluta dessa och överföra dina tillgångar till en annan bank.

Pensionssparande i en kapitalförsäkring, IPS eller pensionsförsäkring får du ha kvar även om du flyttar till USA, men du kommer inte ha samma investeringsmöjligheter som innan.

Vilka kontotyper är tillgängliga?

Svenska aktiesparare kan välja mellan flera olika kontotyper för sin handel, av vilka depåkonto, ISK och kapitalförsäkring är de tre vanligaste.

ISK och kapitalförsäkring är tack vare lägre skatt och smidigare hantering som regel bägge att föredra framför ett traditionellt depåkonto. Som utlandsboende har du dock inte möjlighet att öppna någon dessa kontotyper.

Vare sig ISK eller kapitalförsäkring är tillgängliga för dig som redan är bosatt utomlands och önskar öppna ett nytt handelskonto. Vill du investera i aktier och fonder är det ett klassiskt depåkonto som gäller.

Observera dock att denna begränsning gäller vid nyöppning av konto för den som redan är utlandsboende. Har du ett redan sparande på ett ISK eller i en kapitalförsäkring vid tidpunkten för din flytt får kontot behållas (undantaget USA för ISK).

Nykundsregistrering för utlandsboende

Möjligheterna vid nykundsregistrering är mer begränsade om du är bosatt utanför Sverige än om du har ett befintligt sparande när du flyttar.

Både Avanza och Nordnet tillåter dig att öppna nya konton även om du inte har din skatterättsliga hemvist i Sverige, men vare sig ISK eller kapitalförsäkring är tillgängliga. Den kontotyp du kan öppna är såldes en aktie- och fonddepå.

Hos Avanza kan du även öppna ett IPS om du är bosatt inom EU/EES.

Vidare är det även vid nykundsregistrering skillnad på om du bor inom EU/EES eller utanför.

Bor du utomlands men inom EU kan du registrera dig som kund och öppna konto hos både Avanza och Nordnet.

Bor du däremot utanför EU har du dessvärre inte möjlighet att bli kund. Detta eftersom mäklarna/bankerna inte kan kontrollera dina personuppgifter på samma tillförlitliga sätt om du bor utanför EU.

kunder inom eu/ees
Färre begränsningar gäller om du bor inom EU/EES.

Bra att veta vid nykundsregistrering hos Avanza:

  • Har du ett svenskt personnummer kan du själv öppna ditt konto online
  • Registrering kan även göras utan svenskt personnummer, men då måste du ringa kundtjänst
  • Du måste ha ett konto hos en annan svensk bank och kontot måste stå i ditt namn. Detta eftersom utbetalningar endast kan göras till svenska bankkonton med samma innehavare som handelskontot

Det här gäller för dig med skatterättslig hemvist i USA

Är du skriven och skattskyldig i USA kan du dessvärre inte bli kund hos Avanza eller Nordnet. Detsamma gäller om du är amerikansk medborgare men bosatt utanför USA samt om du har dubbla medborgarskap (av vilka det ena är amerikanskt).

Anledningen är USA’s skattelagstiftning FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). På grund av FATCA får personer som på något sätt är skatt-/deklarationsskyldiga i USA inte öppna konto för värdepappershandel i Sverige.

Utländska mäklare kan vara ett alternativ

En utländsk mäklare kan vara värd att överväga om du är skattskyldig i USA eller av annan anledning önskar något alternativ till de svenska mäklarna och bankerna.

Utbudet av internationella onlinemäklare är dock stort och det gäller att välja med omsorg för att slippa gå på en nitlott och bli lurad av en oseriös aktör.

eToro är en av de största och mest populära aktiemäklarna på nätet, vilken också erbjuder handel med en hel del andra tillgångar – däribland valutor, råvaror och krypto.

Vilka aktier kan man handla?

Som utlandssvensk kund hos Avanza eller Nordnet har du tillgång till hela utbudet av såväl svenska som utländska aktier. Investeringarna kan du sköta smidigt via hemsidan eller appen.

Tänk på att en valutaväxlingsavgift kan tillkomma om du handlar i en annan valuta än den aktien är listad i.

Länktips: Aktier för nybörjare och Fondrobot.net

Hur fungerar det med skatt?

Hur du skattar på kapitalvinster från aktier och andra värdepapper beror på om du anses vara obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Obegränsat skattskyldiga är alla de som de som bor i Sverige, har väsentlig anknytning till Sverige (exempelvis familj, tillgångar etc) samt de som vistas stadigvarande här. Du kan alltså anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige även om du är bosatt utomlands.

Är du obegränsat skattskyldig i Sverige måste du skatta på alla dina inkomster, inklusive kapitalvinster, oavsett var i världen de har förvärvats. Det spelar med andra ord ingen roll om inkomsterna tjänats in utanför Sverige.

Bor du utomlands och fortfarande bedöms vara obegränsat skattskyldig i Sverige kan du råka ut för dubbelbeskattning då du även skattar i landet du bor i. För att avhjälpa detta har Sverige dubbelbeskattningsavtal med ett flertal länder.

Bedöms du istället vara begränsat skattskyldig behöver du bara skatta på vissa inkomster. Då omfattas du av den så kallade SINK-lagen – Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. 

För att vara säker på vad som gäller för just dig och dina innehav rekommenderar vi att du läser mer på Skatteverkets hemsida.

Summa summarum kan sägas att aktiehandel hos svenska mäklare och banker är möjligt för utlandsboende svenskar – men att villkoren ser annorlunda ut och att vissa begränsningar finns.

Planerar du att flytta utomlands och har tillgångar i värdepapper är det alltid en god idé att höra dig för hos din bank/mäklare om vad som kommer gälla för just dig.

Similar Posts