Kategorier
köpa aktier

Ska man köpa A- eller B-aktier?

A- och B-aktier ger olika röstvärde i ett bolag, men handlas ungefär till samma kurs och ger lika mycket i utdelning. Så vilken aktietyp är bäst? Ska man köpa A- eller B-aktier?

Huruvida man ska köpa aktier av A- eller B-typ i ett bolag som har bägge delarna är inte alltid så lätt att veta. I synnerhet inte om man är nybörjare inom aktiehandel och inte vet vad skillnaden mellan de båda aktieslagen är.

Lyckligtvis är det inte så komplicerat som det först kan tyckas – en bra tumregel är att satsa på den aktie som är billigast då du ska köpa. Nedan förklarar vi varför – men först ut en lista på populära bolag med både A- och B-aktier.

Populära A- och B-aktier

Nedan listas några exempel på svenska bolag som har både A- och B-aktier:

 1. Investor
 2. Husqvarna
 3. SSAB
 4. Volvo
 5. SCA
 6. Kinnevik
 7. Ericsson
 8. Tele2
 9. Holmen
 10. Klövern

Klicka på länkarna för att läsa mer om ovanstående aktier hos nätmäklaren Avanza. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Skillnaden ligger i röstvärdet

Skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie ligger i hur mycket röstvärde de ger dig som aktieägare.

När du köper aktier i ett bolag köper du som bekant ägarandelar, och som delägare har du givetvis rätt att vara med på bolagsstämmor och rösta om beslut som rör bolagets framtid.

Hur stort röstvärde du får beror dock på vilken typ av aktier du äger – och förstås hur många.

Röstvärdet för A- respektive B-aktier ser oftast ut enligt följande:

 • A-aktier: 1 hel röst per aktie
 • B-aktier: 1/10 röst per aktie

Äger du A-aktier får du alltså ett större röstvärde på bolagsstämmor än om du äger B-aktier. Med ett rösträttsförhållande som ovan måste du ha tio gånger fler aktier för att komma upp i samma röstvärde som om du hade haft A-aktier.

Exempel: För tio hela röster krävs 10 stycken A-aktier, men 100 stycken B-aktier.

Det är med andra ord svårare att påverka några beslut som innehavare av B-aktier.

a- och b-aktier i bolag
A-aktier och B-aktier ger lika stora andelar i bolaget.

Varför ger bolag ut A- och B-aktier?

Det finns inget som säger att ett bolag måste emittera både A-aktier och B-aktier, men många företag gör det som ett sätt att få in mer kapital i bolaget utan att för den sakens skull ge bort för mycket av makten.

Eftersom B-aktier oftast bara har en tiondel av A-aktiernas röstvärde får ägarna till dessa betydligt mindre makt i omröstningar på bolagsstämmor.

Samtidigt ligger priset för B-aktier som regel ungefär i nivå med A-aktier. Detta innebär att bolaget får in lika mycket i investerat kapital med B-aktier som med A-aktier, men att mer makt stannar kvar inom företaget.

Lästips: Aktier för nybörjare

Ska man köpa A- eller B-aktier?

A-aktier och B-aktier ger lika stor exponering mot bolaget och lika stora ägarandelar. Detta är viktigt att känna till.

För de allra flesta småsparare har röstvärdet ingen eller mycket liten betydelse eftersom investeringarna oftast är så pass små att den totala ägarandelen ändå blir försvinnande liten.

Med en liten ägarandel blir förstås också möjligheten att kunna påverka något i en omröstning mycket liten.

Har du ekonomiska förutsättningar och en vilja att kunna vara med och påverka viktiga beslut i ett bolag kan det vara en bra idé att satsa på A-aktier.

Räkna då med att du kommer behöva investera en hel del för att få en så pass stor ägarandel att dina röster gör skillnad.

Vill du däremot bara månadsspara i aktier i syfte att på sikt få en god avkastning kan du precis lika gärna köpa B-aktier. Rösträtten är här av underordnad betydelse.

En fördel med B-aktier är att de oftast är mer likvida än A-aktier. De är också fler till antalet. God likviditet gör det enklare att köpa och sälja till rätt pris.

Eventuella utdelningar är alltid samma för bägge aktietyperna.

Så vilken aktie ska man då satsa på?

När du köper aktier vill du ha sådana med mycket handel i – det vill säga hög omsättning – men till en relativt låg kurs.

Jämför man A-aktier med B-aktier är handeln som regel större i B-aktier, även om det finns undantag. Dessutom är kursen oftast också lite lägre.

Lägre kurs innebär att aktien har en något lägre värdering och därmed en något högre direktavkastning (om det är aktier med utdelning).

Summa summarum kan alltså sägas att B-aktier som regel är att föredra framför A-aktier då handeln i dessa är större och kursen samtidigt lägre. Du får kort och gott samma värde som i A-aktier men till ett lägre pris.

Hög omsättning i bägge och lika kurs – hur ska man tänka då?

Det finns ett antal bolag där både A-aktien och B-aktien omsätter mycket pengar och kostar ungefär lika mycket. Svenska investmentbolaget Investor är ett sådant exempel.

I en sådan situation spelar det mindre roll om du väljer A-aktien eller B-aktien. Ser du att bägge aktierna omsätter många miljoner varje dag kan du välja den som just då är billigast.

Sammanfattning

 • Skillnaden mellan A-aktier och B-aktier ligger i röstvärdet
 • En A-aktie ger oftast 1 hel röst medan en B-aktie är värd 1/10 röst
 • Röstvärde är oftast av underordnad betydelse för småsparare
 • B-aktier är som regel mer fördelaktiga då handeln i dem vanligen är större och kursen också något lägre
 • Tips: Välj den aktie med störst handel i, alternativt den som för tillfället är billigast

Mer om A-aktier och B-aktier finns att läsa på Samuelssons Rapport

 

 

 

 

 

Kategorier
köpa aktier

Hur köper man aktier om man inte är skriven i Sverige?

Är du utlandsboende och funderar över hur man köper aktier om man inte är skriven i Sverige? Nedan finner du en bra guide till allt du behöver ha koll på.

Handel med aktier och fonder har tack vare digitaliseringens framfart och användarvänliga nätmäklare som Avanza och Nordnet aldrig varit enklare än vad det är idag.

Börsen är mer tillgänglig för fler, det är enkelt att registrera sig och det går snabbt att komma igång och köpa aktier. För den som är utlandsboende svensk kan det däremot vara lite krångligare.

Givetvis kan även den som är svensk medborgare men bosatt utomlands handla med aktier och andra värdepapper hos svenska nätmäklare och banker, men möjligheterna är något mer begränsade.

Låt oss kika på vad som gäller och vad man bör känna till.

Boende inom respektive utanför EU/EES

Villkor och möjligheter för sparande i en svensk bank eller hos en svensk nätmäklare ser olika ut för de som är bosatta inom EU/EES respektive de som bor utanför EU/EES.

Hos Avanza får du som svensk medborgare behålla dina befintliga konton om du flyttar utomlands – oavsett om det är inom EU eller utanför. Enda undantaget är om du flyttar till USA.

Ska du flytta till USA och har ett sparande på ett depåkonto och/eller ett ISK hos Avanza kommer du behöva avsluta dessa och överföra dina tillgångar till en annan bank.

Pensionssparande i en kapitalförsäkring, IPS eller pensionsförsäkring får du ha kvar även om du flyttar till USA, men du kommer inte ha samma investeringsmöjligheter som innan.

Vilka kontotyper är tillgängliga?

Svenska aktiesparare kan välja mellan flera olika kontotyper för sin handel, av vilka depåkonto, ISK och kapitalförsäkring är de tre vanligaste.

ISK och kapitalförsäkring är tack vare lägre skatt och smidigare hantering som regel bägge att föredra framför ett traditionellt depåkonto. Som utlandsboende har du dock inte möjlighet att öppna någon dessa kontotyper.

Vare sig ISK eller kapitalförsäkring är tillgängliga för dig som redan är bosatt utomlands och önskar öppna ett nytt handelskonto. Vill du investera i aktier och fonder är det ett klassiskt depåkonto som gäller.

Observera dock att denna begränsning gäller vid nyöppning av konto för den som redan är utlandsboende. Har du ett redan sparande på ett ISK eller i en kapitalförsäkring vid tidpunkten för din flytt får kontot behållas (undantaget USA för ISK).

Nykundsregistrering för utlandsboende

Möjligheterna vid nykundsregistrering är mer begränsade om du är bosatt utanför Sverige än om du har ett befintligt sparande när du flyttar.

Både Avanza och Nordnet tillåter dig att öppna nya konton även om du inte har din skatterättsliga hemvist i Sverige, men vare sig ISK eller kapitalförsäkring är tillgängliga. Den kontotyp du kan öppna är såldes en aktie- och fonddepå.

Hos Avanza kan du även öppna ett IPS om du är bosatt inom EU/EES.

Vidare är det även vid nykundsregistrering skillnad på om du bor inom EU/EES eller utanför.

Bor du utomlands men inom EU kan du registrera dig som kund och öppna konto hos både Avanza och Nordnet.

Bor du däremot utanför EU har du dessvärre inte möjlighet att bli kund. Detta eftersom mäklarna/bankerna inte kan kontrollera dina personuppgifter på samma tillförlitliga sätt om du bor utanför EU.

kunder inom eu/ees
Färre begränsningar gäller om du bor inom EU/EES.

Bra att veta vid nykundsregistrering hos Avanza:

 • Har du ett svenskt personnummer kan du själv öppna ditt konto online
 • Registrering kan även göras utan svenskt personnummer, men då måste du ringa kundtjänst
 • Du måste ha ett konto hos en annan svensk bank och kontot måste stå i ditt namn. Detta eftersom utbetalningar endast kan göras till svenska bankkonton med samma innehavare som handelskontot

Det här gäller för dig med skatterättslig hemvist i USA

Är du skriven och skattskyldig i USA kan du dessvärre inte bli kund hos Avanza eller Nordnet. Detsamma gäller om du är amerikansk medborgare men bosatt utanför USA samt om du har dubbla medborgarskap (av vilka det ena är amerikanskt).

Anledningen är USA’s skattelagstiftning FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). På grund av FATCA får personer som på något sätt är skatt-/deklarationsskyldiga i USA inte öppna konto för värdepappershandel i Sverige.

Utländska mäklare kan vara ett alternativ

En utländsk mäklare kan vara värd att överväga om du är skattskyldig i USA eller av annan anledning önskar något alternativ till de svenska mäklarna och bankerna.

Utbudet av internationella onlinemäklare är dock stort och det gäller att välja med omsorg för att slippa gå på en nitlott och bli lurad av en oseriös aktör.

eToro är en av de största och mest populära aktiemäklarna på nätet, vilken också erbjuder handel med en hel del andra tillgångar – däribland valutor, råvaror och krypto.

Vilka aktier kan man handla?

Som utlandssvensk kund hos Avanza eller Nordnet har du tillgång till hela utbudet av såväl svenska som utländska aktier. Investeringarna kan du sköta smidigt via hemsidan eller appen.

Tänk på att en valutaväxlingsavgift kan tillkomma om du handlar i en annan valuta än den aktien är listad i.

Länktips: Aktier för nybörjare och Fondrobot.net

Hur fungerar det med skatt?

Hur du skattar på kapitalvinster från aktier och andra värdepapper beror på om du anses vara obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Obegränsat skattskyldiga är alla de som de som bor i Sverige, har väsentlig anknytning till Sverige (exempelvis familj, tillgångar etc) samt de som vistas stadigvarande här. Du kan alltså anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige även om du är bosatt utomlands.

Är du obegränsat skattskyldig i Sverige måste du skatta på alla dina inkomster, inklusive kapitalvinster, oavsett var i världen de har förvärvats. Det spelar med andra ord ingen roll om inkomsterna tjänats in utanför Sverige.

Bor du utomlands och fortfarande bedöms vara obegränsat skattskyldig i Sverige kan du råka ut för dubbelbeskattning då du även skattar i landet du bor i. För att avhjälpa detta har Sverige dubbelbeskattningsavtal med ett flertal länder.

Bedöms du istället vara begränsat skattskyldig behöver du bara skatta på vissa inkomster. Då omfattas du av den så kallade SINK-lagen – Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. 

För att vara säker på vad som gäller för just dig och dina innehav rekommenderar vi att du läser mer på Skatteverkets hemsida.

Summa summarum kan sägas att aktiehandel hos svenska mäklare och banker är möjligt för utlandsboende svenskar – men att villkoren ser annorlunda ut och att vissa begränsningar finns.

Planerar du att flytta utomlands och har tillgångar i värdepapper är det alltid en god idé att höra dig för hos din bank/mäklare om vad som kommer gälla för just dig.

Kategorier
köpa aktier

Så bygger du en stabil aktieportfölj

En välbalanserad aktieportfölj är a och o för att maximera dina chanser till avkastning och begränsa din risk så mycket som möjligt. Men hur ska man tänka när man väljer sina tillgångar?

En stabil aktieportfölj bör innehålla ett lagomt antal aktier inom olika branscher och gärna på olika marknader. Det är också bra att kombinera defensiva bolag med mer tillväxtorienterade sådana för att inkludera såväl gas som broms i sparandet.

Ett vanligt misstag, i synnerhet bland nybörjare, är att köpa aktier på måfå utan någon egentlig plan över vilken exponering man får och hur man sprider sina risker.

En konsekvens av en illa balanserad portfölj med dålig riskspridning är att man blir mer sårbar för nedgångar samt att chanserna till avkastning är avhängiga endast en eller ett fåtal marknader och/eller branscher.

Nedan finner du enkla tips och råd om hur du kan tänka för att balansera din portfölj så att den passar din riskaptit och dina investeringsmål.

God riskspridning är prio ett

Investeringar i aktier och andra typer av värdepapper innebär alltid ett visst risktagande – det går inte att komma ifrån. Vad man däremot kan göra är att begränsa risken så mycket som möjligt.

Bästa sättet att begränsa risken och därmed även din sårbarhet för nedgångar är att sprida på riskerna – det vill säga diversifiera dina innehav.

Äger du endast aktier i bolag inom samma bransch och/eller på samma marknad blir du väldigt sårbar vid en eventuell nedgång. Har du däremot fördelat dina tillgångar på olika håll kommer du inte drabbas lika hårt av en dipp på en av marknaderna eller i en av branscherna.

För optimal riskspridning bör diversifiering av innehav göras på flera olika plan:

 • Olika branscher – till exempel industriaktier, teknikaktier, läkemedelsaktier, finansaktier och fastighetsaktier
 • Olika marknader – Sverige och andra länder
 • Olika typer av aktier – såväl cykliska som kontracykliska samt både defensiva aktier och tillväxtaktier
god riskspridning
I en balanserad aktieportfölj är riskerna spridda på olika marknader och branscher.

Hur bör innehaven fördelas?

En aktieportfölj kan allokeras på olika sätt utifrån riskaptit, mål, sparhorisont och investeringsstrategi.

För att uppnå bra riskspridning bör du inte ha för få aktier i din portfölj. Samtidigt är det heller inte bra att ha alltför många då det blir svårt att hålla reda på dem. Omkring 10-15 olika bolag brukar vara att rekommendera.

Vidare är det förstås viktigt att satsa på sådana bolag du själv är intresserad av, som du tror på och vars affärsmodeller du förstår dig på och lätt kan sätta dig in i.

Till skillnad från med fonder har du med aktier ingen professionell förvaltare att luta dig mot. Som aktieägare är du själv ansvarig för att förvalta dina innehav, vilket givetvis blir mycket enklare om det är sådant du är genuint intresserad av.

Följande är några tips på hur du kan tänka när du väljer aktier till din sparportfölj:

 • Börja med svenska aktier för att sedan eventuellt komplettera med aktier i utländska bolag.
 • Inkludera både kontracykliska och cykliska aktier – det vill säga aktier som inte är känsliga för svängningar i konjunkturen samt sådana vars utveckling i stor utsträckning styrs av konjunkturen. Kontracykliska aktier är oftast aktier i stabila, finansiellt starka bolag medan cykliska aktier periodvis kan ha bättre tillväxt.
 • Se till att ha både stabilitet och tillväxtmöjligheter genom att kombinera trygga, äldre bolag med nyare, mer expansiva.
 • Företag som ger aktieutdelning är som regel bra, välskötta bolag som går med vinst. Med utdelningsaktier får du ett regelbundet inflöde av kapital i portföljen vilket du sedan kan återinvestera.
 • Investmentbolag är mycket bra aktier för nybörjare eftersom de ger en automatisk diversifiering. Många investmentbolag ger dessutom mycket bra utdelningar.
 • Satsa på aktier som ger dig exponering mot flera olika branscher.

Svenska och utländska aktier

Är du nybörjare inom aktiehandel är det oftast bäst att börja med svenska aktier. De flesta svenskar har bättre kännedom om svenska bolag, och dessutom är det lättare att både hitta och tillgodogöra sig information om bolag skriven på svenska.

Har du en portfölj med endast svenska bolag är det kanske än viktigare att du tänker på att sprida dina risker mellan olika branscher. Detta eftersom din geografiska exponering endast är koncentrerad till Sverige.

Vart eftersom du blir allt tryggare i din handel kan du med fördel utvidga din portfölj till att även inkludera utländska värdepapper.

Genom att söka dig till marknader utanför den svenska breddar du din exponering och således även din riskspridning.

Här kan du läsa mer om att köpa utländska aktier. 

Rebalansera regelbundet

Eftersom aktiemarknaden är i ständig rörelse kommer inte fördelningen i din portfölj att vara statisk. Innehaven kommer att utvecklas olika bra över tid, varför det således är viktigt att regelbundet kontrollera och rebalansera portföljen.

Ponera exempelvis att en av dina mer riskfyllda investeringar går som en raket under ett år, medan någon eller några av de mer stabila utvecklas lite sämre.

I en sådan situation kan högriskaktien plötsligt utgöra en betydligt större procentuell andel av din portfölj än vad du hade tänkt från början – vilket i sin tur innebär att din totala risknivå blir förhöjd.

Att balansera om portföljen åtminstone en eller ett par gånger per år är viktigt för att säkerställa att du fortsatt har en god riskspridning.

balanserad portfölj avkastning
Exponering och diversifiering är avgörande för dina chanser till god avkastning

Sammanfattning: 5 tips för en balanserad portfölj

 • Se till att ha omkring 10-15 olika aktier i din portfölj
 • Investera i bolag på olika geografiska marknader
 • Investera i bolag inom olika branscher
 • Se till att din portfölj har både gas och broms – det vill säga både stabila aktier och tillväxtaktier
 • Håll koll på utvecklingen i din portfölj och rebalansera ditt innehav vid behov

Tips: Vill du ta din aktiehandel ett steg längre och lära dig om olika strategier? Kika in på www.swing-trading.se och www.daytrading.land för att läsa mer. Här kan du läsa me rom passiv inkomst.