utländska aktier

Köpa utländska aktier – Så fungerar det

Utländska aktier tillför bredare exponering och bättre riskspridning till din portfölj – men hur och var handlar man dem? Nedan finner du tips och råd om att köpa utländska aktier. 

Majoriteten av alla svenska aktiesparare har övervägande andel svenska aktier i sina portföljer. Dels finns det gott om välskötta, stabila svenska bolag att köpa aktier i, och dels tycker de flesta att det är enklare att köpa andelar i bolag på den egna inhemska marknaden. Bolag som man ofta känner till och som det är lätt att hitta information om.

Sett ur ett internationellt perspektiv är dock den svenska aktiemarknaden mycket liten – vårt börsvärde utgör endast 1% av världens totala.

För att bredda såväl din exponering som din diversifiering kan det således vara en god idé att även inkludera en del utländska aktier i ditt sparande.

Populära utländska aktier 2021

Följande är de utländska aktier som just nu har flest ägare hos Avanza. Större, välkända bolag som dessa kan vara bra aktier för nybörjare som vill testa marknader utanför Sverige.

 1. Norwegian Air Shuttle
 2. NIO Inc
 3. Tesla Inc
 4. Apple Inc
 5. Zaptech
 6. Microsoft Corp
 7. AMC Entertainment
 8. GameStop Corp
 9. Xpeng Inc
 10. Palantir Technologies

Tips: Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza. OBS: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Handel med aktier innebär alltid en risk. 

Var handlar man utländska aktier?

Utländska aktier finns att handla hos både Avanza och Nordnet. De svenska storbankerna brukar också ha ett visst utbud av utländska värdepapper.

Avanza och Nordnet är i princip två helt likvärdiga nätmäklare med snarlika villkor och i stort sett samma utbud.

Nordnet har ett större utbud av både utländska aktier och utländska ETF’er, men såvida du inte är ute efter någon specifik, ovanlig aktie duger det gott och väl med dem som finns hos Avanza också.

Har du redan ett konto hos en mäklare eller bank och denne erbjuder de utländska aktier du önskar köpa är det förstås smidigast att handla där. Behöver du öppna ett nytt konto är Avanza eller Nordnet som regel att föredra framför storbankerna eftersom avgifterna är betydligt lägre och utbudet bättre.

Här kan du öppna ett konto hos Avanza. 

Här kan du öppna ett konto hos Nordnet. 

Vilka marknader kan man handla på?

Totalt sett finns ett sextiotal större börser att handla på runtom i världen. Alla finns dock inte tillgängliga hos svenska mäklare och banker.

Hos Avanza kan du köpa aktier på följande marknader:

 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • Tyskland
 • Belgien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Portugal
 • USA
 • Kanada

Hos Nordnet kan du köpa aktier på följande marknader:

 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • Tyskland
 • USA
 • Kanada

Avanza erbjuder som synes aktier på fler utländska marknader, men antalet tillgängliga aktier är fler hos Nordnet.

Givetvis finns många fler utländska börser att investera i än ovanstående, men alla finns inte tillgängliga hos de svenska mäklarna.

Vill du köpa aktier i bolag noterade i exempelvis Asien, Australien eller Sydamerika måste du således söka dig till en annan plattform.

Som ett tips kan också nämnas att många utländska bolag, exempelvis kinesiska sådana, också är noterade på USA-börsen. På Avanza och Nordnets respektive USA-listor finns flera icke-amerikanska bolag att investera i.

utländska aktier på nätet
Utländska aktier kan handlas hos svenska nätmäklare

ISK, depåkonto eller kapitalförsäkring för utländska aktier

Utländska aktier kan precis som svenska handlas via ett ISK, en aktie- och fonddepå eller en kapitalförsäkring. Du behöver alltså inte ha någon särskild kontotyp just för utländska aktier.

Den främsta skillnaden mellan ett ISK, en kapitalförsäkring och ett depåkonto ligger i hur du beskattas för dina innehav.

Med ISK och kapitalförsäkring betalar du en schablonskatt på hela ditt innehav under ett år – oavsett eventuella vinster och förluster.

Med ett depåkonto betalar du istället 30% skatt på alla vinster, och har även möjlighet att kvitta vinster mot förluster om du gått både plus och minus på dina aktieaffärer under det gångna året.

För de allra flesta är det mest fördelaktigt att välja ett ISK eller en kapitalförsäkring. Detta eftersom schablonskatten baseras på den aktuella statslåneräntan – vilken ju för närvarande är väldigt låg.

Ytterligare en fördel med ett ISK och en KF är att du inte själv behöver ta upp och redovisa något i samband med deklarationen. Alla uppgifter finns redan förtryckta.

Kapitalförsäkring bäst för utländska utdelningsaktier

Investeringar i utländska utdelningsaktier är ett utmärkt sätt att skapa ett postivt kassaflöde in till din portfölj.

Utomlands är det vanligt att bolag ger aktieutdelning betydligt oftare än vad de flesta gör i Sverige. Vissa ger halvårsvis, men vanligast är en utdelning per kvartal eller till och med per månad. På de amerikanska börserna finns till exempel många företag som ger månatliga utdelningar.

Utdelningar från utländska aktier är förenade med en källskatt.  Skatten dras automatiskt av från ditt utdelningsbelopp innan det betalas ut till ditt konto.

Hur hög källskatt du får betala beror på vilket land dina aktier är listade i. I de flesta länder ligger den på omkring 15%. En trist andel att skatta bort kan tyckas – men med rätt kontotyp har du chans att få igen den.

Skatteverkets avräkning för utländsk källskatt skiljer sig åt för ett ISK respektive en kapitalförsäkring.

Äger du utländska utdelningsaktier på ett ISK har du endast begränsade möjligheter att få tillbaka på källskatten, men med en kapitalförsäkring får du som regel tillbaka 100%.

Således är en kapitalförsäkring den mest förmånliga kontotypen för utdelningsaktier i bolag med annan skatterättslig hemvist än Sverige.

Mer information om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Kostnader och handelstider – bra att tänka på

Courtage för utländska aktier samt vilka handelstider som gäller är viktigt att ha koll på om du vill investera.

Utländska aktier har lite högre courtage än svenska, men många banker och nätmäklare har sänkt sina avgifter de senaste åren och därmed gjort det billigare att handla.

Som exempel kan nämnas att lägsta courtage för amerikanska aktier nu ligger på 1 USD hos Avanza.

Se Avanzas prislista för utländska marknader.

Valutaväxlingsavgift är ytterligare en kostnad som tillkommer. När du köper aktier listade i ett annat land växlar din bank/mäklare automatiskt dina SEK till den valuta som aktien handlas i, och för detta tas en avgift ut.

Valutaväxlingsavgiften kan skilja sig något åt mellan olika mäklare, varför det är viktigt att jämföra innan du börjar handla. Hos Avanza ligger valutaväxlingsavgiften på 0,25% vid köp och 0,25% vid försäljning – totalt 0,50%.

Avslutningsvis är det också viktigt att hålla koll på vilka handelstider som gäller. På grund av olika tidszoner är exempelvis USA-börsens öppettider 15.30-22.00.

Se Avanzas lista över öppettider. 

utländska börstider
Håll koll på börsernas öppettider i lokal tid.

Sammanfattning

Handel med utländska aktier är bra för att öka exponeringen och riskspridningen i portföljen.

Courtaget är något högre, en valutaväxlingsavgift tillkommer och källskatt dras av från utdelningar (som dock kan fås tillbaka) – men utöver det fungerar handeln precis som med svenska aktier.

Svenska stormäklarna Avanza och Nordnet erbjuder bägge ett bra utbud av utländska aktier på flera olika marknader. Avgifterna är också låga och flera olika kontotyper finns att välja bland.

På Samuelssons Rapport finns mer att läsa om utländska aktier.

Similar Posts