bygga stabil aktieportfölj

Så bygger du en stabil aktieportfölj

En välbalanserad aktieportfölj är a och o för att maximera dina chanser till avkastning och begränsa din risk så mycket som möjligt. Men hur ska man tänka när man väljer sina tillgångar?

En stabil aktieportfölj bör innehålla ett lagomt antal aktier inom olika branscher och gärna på olika marknader. Det är också bra att kombinera defensiva bolag med mer tillväxtorienterade sådana för att inkludera såväl gas som broms i sparandet.

Ett vanligt misstag, i synnerhet bland nybörjare, är att köpa aktier på måfå utan någon egentlig plan över vilken exponering man får och hur man sprider sina risker.

En konsekvens av en illa balanserad portfölj med dålig riskspridning är att man blir mer sårbar för nedgångar samt att chanserna till avkastning är avhängiga endast en eller ett fåtal marknader och/eller branscher.

Nedan finner du enkla tips och råd om hur du kan tänka för att balansera din portfölj så att den passar din riskaptit och dina investeringsmål.

God riskspridning är prio ett

Investeringar i aktier och andra typer av värdepapper innebär alltid ett visst risktagande – det går inte att komma ifrån. Vad man däremot kan göra är att begränsa risken så mycket som möjligt.

Bästa sättet att begränsa risken och därmed även din sårbarhet för nedgångar är att sprida på riskerna – det vill säga diversifiera dina innehav.

Äger du endast aktier i bolag inom samma bransch och/eller på samma marknad blir du väldigt sårbar vid en eventuell nedgång. Har du däremot fördelat dina tillgångar på olika håll kommer du inte drabbas lika hårt av en dipp på en av marknaderna eller i en av branscherna.

För optimal riskspridning bör diversifiering av innehav göras på flera olika plan:

 • Olika branscher – till exempel industriaktier, teknikaktier, läkemedelsaktier, finansaktier och fastighetsaktier
 • Olika marknader – Sverige och andra länder
 • Olika typer av aktier – såväl cykliska som kontracykliska samt både defensiva aktier och tillväxtaktier
god riskspridning
I en balanserad aktieportfölj är riskerna spridda på olika marknader och branscher.

Hur bör innehaven fördelas?

En aktieportfölj kan allokeras på olika sätt utifrån riskaptit, mål, sparhorisont och investeringsstrategi.

För att uppnå bra riskspridning bör du inte ha för få aktier i din portfölj. Samtidigt är det heller inte bra att ha alltför många då det blir svårt att hålla reda på dem. Omkring 10-15 olika bolag brukar vara att rekommendera.

Vidare är det förstås viktigt att satsa på sådana bolag du själv är intresserad av, som du tror på och vars affärsmodeller du förstår dig på och lätt kan sätta dig in i.

Till skillnad från med fonder har du med aktier ingen professionell förvaltare att luta dig mot. Som aktieägare är du själv ansvarig för att förvalta dina innehav, vilket givetvis blir mycket enklare om det är sådant du är genuint intresserad av.

Följande är några tips på hur du kan tänka när du väljer aktier till din sparportfölj:

 • Börja med svenska aktier för att sedan eventuellt komplettera med aktier i utländska bolag.
 • Inkludera både kontracykliska och cykliska aktier – det vill säga aktier som inte är känsliga för svängningar i konjunkturen samt sådana vars utveckling i stor utsträckning styrs av konjunkturen. Kontracykliska aktier är oftast aktier i stabila, finansiellt starka bolag medan cykliska aktier periodvis kan ha bättre tillväxt.
 • Se till att ha både stabilitet och tillväxtmöjligheter genom att kombinera trygga, äldre bolag med nyare, mer expansiva.
 • Företag som ger aktieutdelning är som regel bra, välskötta bolag som går med vinst. Med utdelningsaktier får du ett regelbundet inflöde av kapital i portföljen vilket du sedan kan återinvestera.
 • Investmentbolag är mycket bra aktier för nybörjare eftersom de ger en automatisk diversifiering. Många investmentbolag ger dessutom mycket bra utdelningar.
 • Satsa på aktier som ger dig exponering mot flera olika branscher.

Svenska och utländska aktier

Är du nybörjare inom aktiehandel är det oftast bäst att börja med svenska aktier. De flesta svenskar har bättre kännedom om svenska bolag, och dessutom är det lättare att både hitta och tillgodogöra sig information om bolag skriven på svenska.

Har du en portfölj med endast svenska bolag är det kanske än viktigare att du tänker på att sprida dina risker mellan olika branscher. Detta eftersom din geografiska exponering endast är koncentrerad till Sverige.

Vart eftersom du blir allt tryggare i din handel kan du med fördel utvidga din portfölj till att även inkludera utländska värdepapper.

Genom att söka dig till marknader utanför den svenska breddar du din exponering och således även din riskspridning.

Här kan du läsa mer om att köpa utländska aktier. 

Rebalansera regelbundet

Eftersom aktiemarknaden är i ständig rörelse kommer inte fördelningen i din portfölj att vara statisk. Innehaven kommer att utvecklas olika bra över tid, varför det således är viktigt att regelbundet kontrollera och rebalansera portföljen.

Ponera exempelvis att en av dina mer riskfyllda investeringar går som en raket under ett år, medan någon eller några av de mer stabila utvecklas lite sämre.

I en sådan situation kan högriskaktien plötsligt utgöra en betydligt större procentuell andel av din portfölj än vad du hade tänkt från början – vilket i sin tur innebär att din totala risknivå blir förhöjd.

Att balansera om portföljen åtminstone en eller ett par gånger per år är viktigt för att säkerställa att du fortsatt har en god riskspridning.

balanserad portfölj avkastning
Exponering och diversifiering är avgörande för dina chanser till god avkastning

Sammanfattning: 5 tips för en balanserad portfölj

 • Se till att ha omkring 10-15 olika aktier i din portfölj
 • Investera i bolag på olika geografiska marknader
 • Investera i bolag inom olika branscher
 • Se till att din portfölj har både gas och broms – det vill säga både stabila aktier och tillväxtaktier
 • Håll koll på utvecklingen i din portfölj och rebalansera ditt innehav vid behov

Tips: Vill du ta din aktiehandel ett steg längre och lära dig om olika strategier? Kika in på www.swing-trading.se och www.daytrading.land för att läsa mer. Här kan du läsa me rom passiv inkomst.

Similar Posts