A-aktier eller B-aktier

Ska man köpa A- eller B-aktier?

A- och B-aktier ger olika röstvärde i ett bolag, men handlas ungefär till samma kurs och ger lika mycket i utdelning. Så vilken aktietyp är bäst? Ska man köpa A- eller B-aktier?

Huruvida man ska köpa aktier av A- eller B-typ i ett bolag som har bägge delarna är inte alltid så lätt att veta. I synnerhet inte om man är nybörjare inom aktiehandel och inte vet vad skillnaden mellan de båda aktieslagen är.

Lyckligtvis är det inte så komplicerat som det först kan tyckas – en bra tumregel är att satsa på den aktie som är billigast då du ska köpa. Nedan förklarar vi varför – men först ut en lista på populära bolag med både A- och B-aktier.

Populära A- och B-aktier

Nedan listas några exempel på svenska bolag som har både A- och B-aktier:

 1. Investor
 2. Husqvarna
 3. SSAB
 4. Volvo
 5. SCA
 6. Kinnevik
 7. Ericsson
 8. Tele2
 9. Holmen
 10. Klövern

Klicka på länkarna för att läsa mer om ovanstående aktier hos nätmäklaren Avanza. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Skillnaden ligger i röstvärdet

Skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie ligger i hur mycket röstvärde de ger dig som aktieägare.

När du köper aktier i ett bolag köper du som bekant ägarandelar, och som delägare har du givetvis rätt att vara med på bolagsstämmor och rösta om beslut som rör bolagets framtid.

Hur stort röstvärde du får beror dock på vilken typ av aktier du äger – och förstås hur många.

Röstvärdet för A- respektive B-aktier ser oftast ut enligt följande:

 • A-aktier: 1 hel röst per aktie
 • B-aktier: 1/10 röst per aktie

Äger du A-aktier får du alltså ett större röstvärde på bolagsstämmor än om du äger B-aktier. Med ett rösträttsförhållande som ovan måste du ha tio gånger fler aktier för att komma upp i samma röstvärde som om du hade haft A-aktier.

Exempel: För tio hela röster krävs 10 stycken A-aktier, men 100 stycken B-aktier.

Det är med andra ord svårare att påverka några beslut som innehavare av B-aktier.

a- och b-aktier i bolag
A-aktier och B-aktier ger lika stora andelar i bolaget.

Varför ger bolag ut A- och B-aktier?

Det finns inget som säger att ett bolag måste emittera både A-aktier och B-aktier, men många företag gör det som ett sätt att få in mer kapital i bolaget utan att för den sakens skull ge bort för mycket av makten.

Eftersom B-aktier oftast bara har en tiondel av A-aktiernas röstvärde får ägarna till dessa betydligt mindre makt i omröstningar på bolagsstämmor.

Samtidigt ligger priset för B-aktier som regel ungefär i nivå med A-aktier. Detta innebär att bolaget får in lika mycket i investerat kapital med B-aktier som med A-aktier, men att mer makt stannar kvar inom företaget.

Lästips: Aktier för nybörjare

Ska man köpa A- eller B-aktier?

A-aktier och B-aktier ger lika stor exponering mot bolaget och lika stora ägarandelar. Detta är viktigt att känna till.

För de allra flesta småsparare har röstvärdet ingen eller mycket liten betydelse eftersom investeringarna oftast är så pass små att den totala ägarandelen ändå blir försvinnande liten.

Med en liten ägarandel blir förstås också möjligheten att kunna påverka något i en omröstning mycket liten.

Har du ekonomiska förutsättningar och en vilja att kunna vara med och påverka viktiga beslut i ett bolag kan det vara en bra idé att satsa på A-aktier.

Räkna då med att du kommer behöva investera en hel del för att få en så pass stor ägarandel att dina röster gör skillnad.

Vill du däremot bara månadsspara i aktier i syfte att på sikt få en god avkastning kan du precis lika gärna köpa B-aktier. Rösträtten är här av underordnad betydelse.

En fördel med B-aktier är att de oftast är mer likvida än A-aktier. De är också fler till antalet. God likviditet gör det enklare att köpa och sälja till rätt pris.

Eventuella utdelningar är alltid samma för bägge aktietyperna.

Så vilken aktie ska man då satsa på?

När du köper aktier vill du ha sådana med mycket handel i – det vill säga hög omsättning – men till en relativt låg kurs.

Jämför man A-aktier med B-aktier är handeln som regel större i B-aktier, även om det finns undantag. Dessutom är kursen oftast också lite lägre.

Lägre kurs innebär att aktien har en något lägre värdering och därmed en något högre direktavkastning (om det är aktier med utdelning).

Summa summarum kan alltså sägas att B-aktier som regel är att föredra framför A-aktier då handeln i dessa är större och kursen samtidigt lägre. Du får kort och gott samma värde som i A-aktier men till ett lägre pris.

Hög omsättning i bägge och lika kurs – hur ska man tänka då?

Det finns ett antal bolag där både A-aktien och B-aktien omsätter mycket pengar och kostar ungefär lika mycket. Svenska investmentbolaget Investor är ett sådant exempel.

I en sådan situation spelar det mindre roll om du väljer A-aktien eller B-aktien. Ser du att bägge aktierna omsätter många miljoner varje dag kan du välja den som just då är billigast.

Sammanfattning

 • Skillnaden mellan A-aktier och B-aktier ligger i röstvärdet
 • En A-aktie ger oftast 1 hel röst medan en B-aktie är värd 1/10 röst
 • Röstvärde är oftast av underordnad betydelse för småsparare
 • B-aktier är som regel mer fördelaktiga då handeln i dem vanligen är större och kursen också något lägre
 • Tips: Välj den aktie med störst handel i, alternativt den som för tillfället är billigast

Mer om A-aktier och B-aktier finns att läsa på Samuelssons Rapport

Är du intresserad av aktier så kan du kika in på vår systersida: Bästa aktierna

Similar Posts